Domov (2009)

Earth (2007)

Oceány (2009)

Trapped (2009)

Oceán plastov (2009)

Inteligentné stromy - časť prvá

Planéta Zem zhora - 1. časť (Všetko je živé a všetko je vzájomne prepojené 1. časť)

Planéta Zem zhora - 2. časť (Všetko je živé a všetko je vzájomne prepojené 2. časť)

Planéta Zem zhora - 3. časť (Chrániť vodu znamená chrániť život 1. časť)

Planéta Zem zhora - 4. časť (Chrániť vodu znamená chrániť život 2. časť)

Planéta Zem zhora - 5. časť (More potrebuje nás tak, ako my potrebujeme more 1. časť)

Planéta Zem zhora - 6. časť (More potrebuje nás tak, ako my potrebujeme more 2. časť)

Planéta Zem zhora - 7. časť (Zem nepatrí človeku, to človek patrí Zemi 1. časť)

Planéta Zem zhora - 8. časť (Zem nepatrí človeku, to človek patrí Zemi 2. časť)

The End of the Line (2009)

Cowspiracy - The Sustainability Secret (2014)

Earthlings (2005)