• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Neblúdime životom, blúdime radšej krajinou.


Recycling-WorldZlepšite aj vy povedomie svojho okolia o tom, ako sa správne separuje. Separovanie by dnes už malo byť bežnou súčasťou života, no ľudia majú v tomto smere ešte stále veľké medzery a pravdou je, že neprebieha ani systematická osveta či nebodaj motivácia zo strany štátnym orgánov. Mimovládne organizácie a združenia na to tiež samé nestačia, tak sa pričiňme o zvyšovanie povedomia aj my. Ako?

Spíšte napríklad zásady správneho separovania (ľudia často zostávajú pri tom, že do plastov patria len fľaše a do papiera letáky) a umiestnite ich vo svojoch vchode, v škole, na pracovisku alebo pri zberných nádobách. Každé mesto a obec sa môže riadiť trochu inými pravidlami, takže si nezabudnite zistiť, ako sa má správne triediť odpad práve u vás. Takto jednoducho môžete prispieť k zvýšenej miere správneho triedenia a nakladania s odpadom. Nezabudnite motivovať ľudí vlastným - zodpovedným prístupom.  

 

Čítaj celý text >> Separovanie a nakladanie s odpadom

shake-handsPôvodnou ideou bolo vytvoriť na našom webe aj priestor, kde by bola možnosť ponúkať a vymieňať turistické vybavenie - oblečenie a iné doplnky na pešiu turistiku a všeobecné horské športy. Rozhodol som sa však pre jednoduchšiu variantu (a čas ukázal, že aj správnu) a založil som skupinu na sociálnej sieti Facebook pod názvom Burza turistického vybavenia. Skupina začala ako verejná, no s počtom pribúdajúcich členov a tovaru som skupinu z bezpečnostných dôvodov uzavrel a vzhľadom na množstvo pochybných ponúk a jednaní niektorých členov sa veľmi obozretne pristupuje pri ich prijímaní na základe profilov a taktiež sú všetky príspevky schvaľované administrátorom. Ide síce o pracnú a časovo náročnú činnosť, pre zmysluplné a hladké fungovanie, dnes tak veľkej skupiny, je takýto prístup nevyhnutný. Zmysel a životaschopnosť skupiny sa za 3 roky fungovania jasne preukázala a naďalej je pre mňa osobne dôležité, aby ju využívalo čo najväčšie množstvo ľudí v dobrom duchu a vzájomnom rešpekte. Zdieľanie, recyklovanie a zmysluplné využívanie vecí je praktickým spôsob ako sa správať zodpovedne voči prírodným zdrojom ... Táto činnosť je nezárobková, vytvorenú možnosť na ponuky a dopyt i odvedenú, každodennú prácu môže každý člen oceniť sebe vlastným spôsobom, napr. aj ľubovolným finančným darom na činnosť združenia Bludári.

 PREJDI DO BURZY TURISTICKÉHO VYBAVENIA NA FB, hľadaj, ponúkaj, zdieľaj >>>

 

Iniciatíva tohto roku nenechala na seba dlho čakať a na popud nášho kamaráta Michala Obročníka sme zorganizovali zber...

Posted by Bludári on 21. február 2014

V polovici roka 2013 sme sa po dohode s našimi priateľmi z obce Hrušov, okres Veľký Krtíš zúčastnili obnovy tunajšieho n...

Posted by Bludári on 12. máj 2013

 

Celý album tu >> 

Joomla templates by a4joomla